Η Σελήνη στον 9ο οίκο στον γενέθλο χάρτη

                           Σελήνη στον ένατο (9ο) οίκο


Υπάρχει ποικιλία ενδιαφερόντων σε αθλήματα, χόμπι και μελέτες. Επαγγελματικά η έμφαση δίνεται σε ανώτερες σπουδές σχετιζόμενες με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, το δίκαιο ή τα δημόσια θέματα. Ταξίδια στο εξωτερικό, μετεγκατάσταση, ακόμη και η αλλαγή ιθαγένειας μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική επιτυχία. Με καλές όψεις η Σελήνη εδώ σηματοδοτεί ένα μυαλό που είναι εφευρετικό, προοδευτικό και διεισδυτικό. Δίνει αγάπη για τα ταξίδια, την επιστημονική έρευνα και όφελος μέσω των αλλαγών. Δυνατή φαντασία και υψηλά ιδανικά. Οφέλη μέσω συγγενών εξ αγχιστείας. Ο Ήλιος δυσμενής: υπερβάλλων θρησκευτικός ζήλος ή ανορθόδοξες πεποιθήσεις, σε κάποια χρονική στιγμή μπορεί να εκδηλωθούν και τα δύο. Ο Κρόνος δυσμενής: δυσκολίες με τη θρησκεία, τα ταξίδια και τους εξ αγχιστείας συγγενείς. Ο Ουρανός δυσμενής: ρομαντισμός, εκκεντρικότητα, τυχοδιωκτισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου